header

Log in | Aanmelden

Vereniging van eigenaren-bewoners
van monumenten

Jaarvergadering 29 april 2017 in Amerongen met excursie

Geplaatst op 25-03-2017

De voorjaarsexcursie van BewoondBewaard brengt u deze keer naar Amerongen. Noteer dus allen 29 april in uw agenda. Zoals gebruikelijk vindt in het ochtendgedeelte de algemene ledenvergadering plaats. Leden en donateurs zijn hierbij uitgenodigd om deze bij te wonen in het rijksmonument: Herberg Den Rooden Leeuw, Drostestraat 35, 3958 BK Amerongen. Parkeren is goed mogelijk bij de Groene Entree Amerongen, Veenseweg 8, 3958 ET Amerongen. Opgeven hiervoor kunt u bij voorkeur per mail: mail2@bewoondbewaard.nl of via het contactformulier op de site of via de secretaris Ulrike Weller, Keizersgracht 416, 1016 GC Amsterdam.
De eigen bijdrage voor de lunch en het middagprogramma bedraagt 15 euro per persoon te voldoen op rekening NL73 INGB 0004 2581 70 ten name van Vereniging Bewoond Bewaard te Bosch en Duin.
Bij verhindering gaarne bericht M. 06 54 70 54 27 of mail2@bewoondbewaard.nl

Amerongen kent een grote verscheidenheid aan landschappen. Het noordelijk deel van de gemeente behoort tot de Gelderse vallei. De bebouwing is daar nogal verspreid, naar het zuiden gaat het open en vlakke landschap van de Gelderse Vallei over in het beboste en geaccidenteerde gebied van de Utrechtse Heuvelrug. Hier bevindt zich ook de hoogste top van de heuvelrug de Amerongse Berg. De relatief dichte bebouwing geeft dit dorp een enigszins stedelijk karakter. Ten zuiden van de dorpskern domineert het kasteelterrein van Huis Amerongen de ruimtelijke structuur van het dorp. Door deze stedebouwkundige dominantie van het terrein en de ruimtelijke ontwikkeling in het verleden wordt Amerongen als kasteeldorp gekenschetst.
 

Agenda    
    
10.00    uur    Ontvangst    met    koffie    en    taart    in    Den    Rooden    Leeuw    
    
10.30    uur    Jaarvergadering    
    
12.00    uur    bezoek    Bewoonde    Tabaksschuur    
    
12.45    uur    wandeling    
    
13.00    uur    Lunch    in    Buitenlust    
    
14.00    uur    bezoek    Tabaksteelt    Museum    en    Napoleonschuur    
    
15.00    uur    Andrieskerk    
    
15.30    uur    bezoek    Doktershuis            
    
16.00    uur    borrel    Drostehuis    
    
17.30    Sluiting    
    

Word lid!

En help ons uw belangen nog beter te behartigen.

Als lid kunt u deelnemen aan interessante excursies en levendige ledenvergaderingen

Bovendien ontvangt u tweemaal per jaar onze informatieve nieuwsbrief

Samen zijn we sterk!

AANMELDEN

Contactformulier
Contactgegevens

Vereniging BewoondBewaard
Keizersgracht 416
1016 GC Amsterdam

Telefoon: 020 6238095
www.bewoondbewaard.nl

Mail het bestuur
bestuur@bewoondbewaard.nl

Aanmelden
aanmelding@bewoondbewaard.nl

Vragen
vragen@bewoondbewaard.nl

Development W3Company