header

Log in | Aanmelden

Vereniging van eigenaren-bewoners
van monumenten

FIM Manifest kabinetsformatie 2017

Geplaatst op 13-03-2017

Monumenten leven: instandhouding loont
Manifest kabinetsformatie 2017


De Federatie Instandhouding Monumenten is de collectieve belangenbehartiger van particuliere monumentenorganisaties in Nederland. De FIM komt op voor de belangen van gebouwde, archeologische, groene en mobiele monumenten.  
Monumenten:
 vormen een onmisbare band met ons verleden 
 zijn overal om ons heen en hebben een unieke en onvervangbare waarde
 bepalen mede de Nederlandse identiteit, zijn van en voor iedereen
 hebben een positief effect op onze leefomgeving
 zijn onlosmakelijk verbonden met de (cultuur)geschiedenis van Nederland
 stimuleren economie en werkgelegenheid
 zijn parels voor toerisme en recreatie, in stad en platteland
 zorgen voor de instandhouding van ambacht en werkgelegenheid.


Monumenten leven en ze maken Nederland mooier. Het gaat er nu om dat in stand te houden en te verbeteren, het te laten zien, erover te vertellen, eigentijds en aangepast aan de huidige maatschappij. Maar monumenten zijn niet vanzelfsprekend.
Daarom:
1. Investeer in planmatig onderhoud: handhaaf de huidige budgetten voor onderhoud en fiscale aftrek. Verbeter en vereenvoudig het systeem waar nodig. Daarvoor is het huidige budget van 105 miljoen euro hard nodig.
2. Restaureer de monumenten die dat nodig hebben. Het huidige budget van 52 miljoen aan subsidies en leningen is voor deze opgave het minimum.
3. Onderzoek de restauratiebehoefte van kanjermonumenten en zorg voor financiering op maat. Reserveer hiervoor 5 miljoen euro extra.
4. Bevorder een passende en duurzame bestemming: versterk de huidige of zoek een nieuwe bestemming. Investeer 10 miljoen bovenop de huidige 3 miljoen.
5. Verdubbel het budget voor groene monumenten met minimaal 5 miljoen euro.
6. Voorkom leegstand, met name van kerken en stel daarvoor 25 miljoen extra beschikbaar.
7. Maak een actieplan voor mobiel erfgoed. Kosten: 1 miljoen euro.
8. Subsidieer waardevolle interieurs en ensembles met 3,5 miljoen euro.
9. Ondersteun eigenaren bij energiebesparing in hun monument en stel ze vrij van een verplicht energielabel.
10. Waardeer de burgerparticipatie en het draagvlak onder de bevolking voor monumenten. Faciliteer het vrijwilligerswerk met 500.000 euro.  
 
De Federatie Instandhouding Monumenten wil het erfgoed duurzaam en publieksgericht in stand houden. Daarvoor is handhaving van het huidige totale budget van 160 miljoen euro noodzakelijk. Een extra budget van 50 miljoen euro is nodig om de grote, nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Word lid!

En help ons uw belangen nog beter te behartigen.

Als lid kunt u deelnemen aan interessante excursies en levendige ledenvergaderingen

Bovendien ontvangt u tweemaal per jaar onze informatieve nieuwsbrief

Samen zijn we sterk!

AANMELDEN

Contactformulier
Contactgegevens

Vereniging BewoondBewaard
Bronkhorsterweg 15
6971 JA Brummen

Telefoon: 06-53887946
www.bewoondbewaard.nl

Mail het bestuur
bestuur@bewoondbewaard.nl

Aanmelden
aanmelding@bewoondbewaard.nl

Vragen
vragen@bewoondbewaard.nl

Development W3Company